Hvem er vi

Sejlklubben Sundet har klubhus og landplads på den lange tange “Svaneknoppen”, der er den nordlige mole af Svanemøllehavnen.

Som medlem bliver du en del af det pulserende sejlermiljø, som findes i Svanemøllehavnen. Havnen er Danmarks største lystbådehavn og hjemsted for en række klubber.

Hvad kan Sejlklubben Sundet tilbyde?
  • Ret til havneplads i Svanemøllehavnen
  • Ret til bådplads på land på Svaneknoppen
  • Uddannelse på sejlerskole
  • Bådudlån
  • Handicapsejlads
  • Jollesejlads, plads til joller og udsætning af joller fra rampe direkte i Svanemøllebugten.
  • Havkajak – opbevaring i aflåst container og udsætning fra rampe direkte i Svanemøllebugten.
  • Café Sundet
Havneplads i vandet
Havnepladser i Svanemøllehavnen bestyres af havnen.
Det kræver medlemskab af en af havnens sejlklubber for at få en vandplads.
Pladserne tildeles efter ancinitet i sejlklubben. Du får anciennitet fra din indmeldelses dato.
Det er en god ide, at undersøge pladsmuligheder, inden du anskaffer en båd, da der er venteliste til havnepladser.

Kontakt: Svanemøllehavnen på tlf. 3920 2221 www.smhavn.dk

Bådplads på land
Klubbens landareal er indrettet til vinterplads med masteskur, mastekran, værksteder, miljøstation, frokoststue, jollebedding og skure.
Der er ventetid på landpladser til kølbåde.
Jollesejlere har mulighed for leje af sommerplads.Landpladsudvalget træffes torsdage kl. 18-19 på kontoret i servicebygningen.
Vi træffes også i samme tidsrum på tlf. 3929 6354.
Kontoret er ved den store blå kran for enden af svaneknoppen.
Du kan også sende en e-mail til:  mail@sundet.dk .

Du kan læse mere om Landspladsudvalget her

Sejlerskole
Sejlerskolen tilbyder en grundig 2-årig uddannelse i både teori og praktisk sejlads.
I de 2 vintersæsoner undervises i bl.a. tovværk, flagsignaler, navigation og motorlære.
De to sommersæsoner undervises i praktisk sejlads.Sejlerskolen råder over 2 gaffelriggere, 3 Spækhuggere og 2 J80´er. Skoleudvalget træffes onsdage kl. 18-19 for indmeldelse i klubben og
tilmelding til sejlerskolen på tlf. 3929 6128 eller på e-mail skoleudvalg@sundet.dk

Du kan læse mere om Sejlerskolen her

Handicapsejlads
Sejlklubben Sundet Handicap tilbyder fysisk handicappede, at komme ud at sejle.
Sejladsen foregår i åbent vand og indeholder træning i tur sejlads, kapsejlads og ikke mindst ganske almindelig ”boathandling”Sejlklubben Sundet træffes tirsdage kl. 18-19 på tlf.  3929 6128 eller på e-mail mail@sundet.dk. 

Du kan læse mere om Handicapafdelingen her

Junior/optimistafdeling
Sejlklubben Sundet har ikke egen ungdomsafdeling, men har sammen med de 2 andre sejlklubber i Svanemøllehavnen dannet KØS sejlsport.Hos KØS Sejlsport kan de 8-15 årige sejle i optimistjoller.
De 13-25 årige sejler i Yngling. Indmeldelse sker i KØS Sejlsport.Anciennitet fra KØS sejlsport kan overføres til moderklubberne.

Kontakt:
KØS Sejlsport, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø.
email: info@kos-sejlsport.dk
Web: www.kos-sejlsport.dk

Bådudlån
Bådudlån administreres af skoleudvalget.
Klubbens både kan lånes af alle klubmedlemmer, der har bestået sejlerskolens førerprøve.
Bådene kan lånes, når de ikke bruges af sejlerskolenskolen.
Der betales et mindre beløb i forbindelse med lån af både.Skoleudvalget træffes for booking onsdage kl. 18-19 på tlf. 3929 6128 eller på skoleudvalg@sundet.dk.

Du kan læse mere om bådudlån  her

Café Sundet
Besøg sejlklubbens café og nyd udsigten over havnebassinet og Svanemøllebugten.

Åbningstider: Alle dage fra kl. 11-22.

Du kan læse mere om Caféen  her

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet