Tur og land aktiviteter

Sundet arrangerer i løbet af sæsonen ture for medlemmerne. Weekendture, hvor vi sejler til en fremmed havn og har forskellige aktiviteter og festligheder.
Der er også fælles sommertur, der afholdes med de andre klubber i havnen.
Tursejlads kan foregå i din egen båd, i en af klubbens både eller som gast hos et af de andre medlemmer.

Landaktivititer:
Der afholdes flere arrangementer i løbet af året:
Fest ved start og afslutning på sejl-sæsonen, Nytårskur, medlemsmøder og generalforsamling.
“De Syngende Hvaler” er Sundets sangkor, der øver i vintersæsonen.
“Sølvmågerne” er pensionistforeningen, der har fællesspisning og udflugter.

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet