Jeg vil lære at sejle – med fysisk handicap

Sundet har 7 sejlbåde speciel designet, så fysisk handicappede kan sejle dem. På sejlads dagene er der altid en instruktør i en gummibåd, der kan hjælpe sejlerne på vandet. Læs mere under “Handicap”.

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet