Medlemsmøder

Der afholdes medlemsmøde første tirsdag i oktober hvert år.

Medlemsmødet er et uformelt møde, hvor medlemmer og bestyrelse kan drøfte emner af generel interesse for klubbens medlemmer.

Formålet er, at bestyrelse og medlemmer mødes til en uformel drøftelse af emner omkring sejlklubben og får diskuteret eventuelle kommende forslag til generalforsamlingen.

Næste medlemsmøde tirsdag d. 3. oktober 2017 kl 19:00 i klubhuset.

​Ansvarlig for denne side: Sekretariatet