Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes normalt sidste tirsdag i november.

Næste generalforsamling er tirsdag d. 28. november 2017 kl 19.00 i klubhuset.

Referatet af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretariatet.

Dokumenter fra sidste års generalforsamlingen tirsdag 29. november 2016​​ 

Endelig Dagsorden. 161121 Endelig dagsorden generalforsamling 291116

Revideret regnskab 2015-16 og budget 2016-17. 161121 Regnskab 2016-17

Formandens beretning. Formandens beretning 2015-16

Referat fra generalforsamlingen. Referat Sejlklubben Sundets generalforsamling 2016

Forslag fra medlem. 161121 Forslag fra Flemming Knudsen

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra bestyrelsen om ændring af kontingentstrukturen

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra best om at muliggøre indmeldelse uden personligt fremmøde

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra best om at delegere mandat til at fastlægge retningslinjer for anvendelse af skure

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet