Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes normalt sidste tirsdag i november.

Generalforsamling er tirsdag d. 28. november 2017 kl 19.00 i klubhuset.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
 3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer
  1. Forslag fra Finn Skov vedrørende studierabat
  2. Forslag fra Finn Skov vedrørende nedsættelse af kontingenter
  3. Forslag fra Finn Skov vedrørende elektronisk opslagstavle
 6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstbladet
 7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår samt forslag til kontingenter of andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen
 8. Valg af formand
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

De tre indkomne forslag er vedhæftede.

Vel mødt på tirsdag.
Mads Roden
Formand

Dokumenter ifm generalforsamling

Sejlklubben Sundet – Årsrapport 2016-17

Sejlklubben Sundet – Ledelsens regnskabserklæring 2016-17

Beretning for 2017

2017 generalforsamling studenter

2017 generalforsamling kontingenter

2017 generalforsamling – elektronisk opslagstavle

Budget for Sejlklubben Sundet 2017 25-11-2017

 

Dokumenter fra sidste års generalforsamlingen tirsdag 29. november 2016​​ 

Endelig Dagsorden. 161121 Endelig dagsorden generalforsamling 291116

Revideret regnskab 2015-16 og budget 2016-17. 161121 Regnskab 2016-17

Formandens beretning. Formandens beretning 2015-16

Referat fra generalforsamlingen. Referat Sejlklubben Sundets generalforsamling 2016

Forslag fra medlem. 161121 Forslag fra Flemming Knudsen

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra bestyrelsen om ændring af kontingentstrukturen

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra best om at muliggøre indmeldelse uden personligt fremmøde

Indstilling fra bestyrelse. Indstilling fra best om at delegere mandat til at fastlægge retningslinjer for anvendelse af skure

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet