Landplads information

Landplads nyt, August 2017

Landplads for vinter 2017/18
Husk at Landpladsudvalget skal have din ansøgning for landplads senest 15. august. Du finder ansøgningen på Sundet.dk. Der kan du også ansøge om skur til opbevaring af grej og udstyr.
Vær opmærksom på de ændrede optagnings dage. I modsætning til tidligere år hvor der var to dage mellem optagningsdagene, bliver det nu to efterfølgende optagningsdage. Det vil stille krav til bådejere med jernstativer da de ikke kan samles og pladseres før samme dag båden skal på land.
Til de bådejere der står på område C, vil der ikke være optagning de to første dage.

For nye bådejere
Først på land, sidst i vandet. Sådan er landpladsen indrettet. Så skal båden have en større omgang, før den skal i vandet efter vinteren, er det godt at gå tidlig på land.
Det er muligt at komme i telt for større opgaver. Kontakt Landpladsudvalget for nærmere aftale og planlægning.

Værksteder
Der vil blive ryddet op og ud på træ, male og smede værkstedet i nær fremtid. Har du materialer og værktøj du vil rede, bør du få det fjernet før det havner i containeren.

Landpladsudvalget starter op efter ferien, 17. august.

Mvh
Landpladsudvalget

 

Landplads nyt, November 2015
Kommer din båd på land med begroning, skal det fjernes straks den er kommer op og stadig befinder sig ved optagningspladsen.

Der må ikke skrabes og slibes når båden er kørt ind på pladsen. Er det nødvendigt, skal der dækkes med plastik ud under hele både og det afskrabede maling samles op før båden forlades. Slibning skal foregå med speciel støvsuger til opsamling af gift støv. ” Kan lejes hos landpladudvalget”

Overtrædelse vil medfører afgravning af jordlag til deponering, omkostninger vil  blive pålagt den enkelte bådejer.
Her nogle grelle eksempler.


Straks efter søsætning skal pladsen hvor din båd har stået, rydes for stativ, bukke og andet, så lastbilen kan komme til de næste både der skal søsættes. Der er truffet aftale med Svanemøllehavnen om at hjælpe med oprydning på pladsen, mellem søsætningerne. Oprydning faktureres af havnen, til den enkelt bådejer, ifølge Sundets taksblad.

Hjørnepladser på område A, B, C, DS og F er forbeholdt bukke og adskildte stativer  ” se tegning i servicbygningens vindue.”

Område E vil være forbeholdt AutoCamper efter søsætningen, så derfor skal området være ryddet.

BådNyt bukke skal bortskaffes af den enkelte bådejer. Klubben opstiller er container på hjørnet af B området første søsætingsdag. Det er muligt at komme af  med stativerne der, forudsat de skæres i  mindre stykker. Der skal være plads til alle.

Søsætning
Svanemøllehavnens nyindkøbte lastbil er klar til søsætningen i samarbejde med Johannesen Kran som vi kende det. Med den nye kran er det stadig muligt at tage både med en max vægt på 8 ton. Bliver der behov for større løft har Johannesen Kran kaftigere grej de kan komme med.

Leje af slibemaskine til slibning af bundmaling
Foregår på følgende måde. Torsdag mellem 18 – 19 i sevicebygningen kan du mod kontant betaling  få en adgangsbrik, der giver adgang til slibemaskinen. Du disponerer over maskinen hele dagen den er booket til.

En dags leje 150,-  slibeskiver 10,-

Der må IKKE slibes med slibemaskiner der ikke er tilsluttet støvsuger beregnet til opsamling af slibestøv.

 

Ansvarlig for denne side: Landpladsudvalget