Svanemøllehavnen

Sejklubben Sundet råder ikke over egne pladser i vandet, men kan som medejer af driftsselskabet Svanemøllehavnen A/S tilbyde medlemmer havneplads i vandet.

Svanemøllehavnen A/S er et driftsselskab ejet af de tre svanemølleklubber:

  • Sejlklubben Sundet
  • Øresunds Sejklub Frem
  • Københavns Amatør Sejlklub

Selskabet forpagter havnen af “By og Havn”.

Det kræver medlemskab af en af ejerklubberne, for at leje en vandplads i Svanemøllehavnen.

Vandpladser tildeles ligeligt mellem ejerklubberne efter medlemmers anciennitet i deres sejlklub.

Procedure for ansøgning om vandplads i Svanemøllehavnen.

  • Udfyld ansøgning om vandplads. Ansøgningen kan hentes på sejklubbens kontor, hos landpladsudvalget eller på havnens web side.  Klik her.
  • Ansøgningen afleveres til landpladsudvalget, der udfylder medlemsanciennitet.
  • Landpladsudvalget videresender ansøgningen til havnekontoret.

Herefter skal alle spørgsmål vedr. vandpladser stilles til Havnekontoret.

 

Ansvarlig for denne side: Landpladsudvalget