Handicapsejlads

(sidste opdatering: 07 maj 2017)
Sejlklubben SUNDET besluttede for år tilbage, at man i tillæg til klubbens almindelige undervisning med henblik på at opnå et duelighedsbevis, også vil tilbyde fysisk handicappede muligheden for at komme ud at sejle. I projektet er der p.t. ca. 12 medlemmer.

Projektet var drevet på frivillig basis af 8 hjælpere. Aktiviteterne foregik tidligere i et lukket areal i havnebassinet i Skudehavnen. Nu, da Skudehavnen er nedlagt, foregår sejladserne siden år 2000 på “Svaneknoppen” , et område på ca. 22.000m2 etableret af Københavns Havn (senere By og Havn) uden på Svanemøllehavnens Nordmole. En del af dette nye område er anlagt til børne-, ungdoms- og handicapsejlads. Sejladserne foregår nu i åbent vand, nord for Svanemøllehavnen op mod  Tuborg Havn og på et langt større område end tidligere. Dette til glæde for alle sejlerne.

Målsætning:
Målet for Sejlklubben Sundet Handicap er, fortsat, at kunne tilbyde personer med et fysisk handicap, muligheden for at komme ud at sejle. Nye såvel som rutinerede sejlere skal undervises i sejlads. Gennem løbende udvikling af afdelingen vil vi, med tiden, kunne nå ud til bredden af dansk handicapidræt og ultimativt være med til at identificere og give kvalificeret træning til kapsejlere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den grundlæggende viden om sejlads. Der tilbydes (2017), undervisning på mandage fra kl. 17.00 – 20.00, men aktiviteterne påtænkes udbygget -måske fra august 2017-  til også at foregå på torsdage.  I juli måned sejler vi normalt ikke, men det ser vi på, når vi kalendermæssigt kommer hertil.

Fælles for alle aktiviteter er sikkerheden, samt at alle får en god og positiv oplevelse på og ved vandet.

Gennem hele sejlsæsonen er det meningen, at der skal arbejdes målrettet frem mod et klubmesterskab for vore sejlere. Deltagelse heri er naturligvis frivillig, men at have et fælles mål, både for sejlerne, men også for instruktørerne, vil klart kunne give alle parter noget at arbejde efter. Dog gælder det, at den enkelte sejlers ambitioner bliver tilgodeset. Dette mesterskab afholdes den sidste søndag i sejlsæsonen (som oftest første søndag i oktober) og afsluttes med fælles spisning i lokalet i klubhuset.

Vores aktiviteter.

Flåden:
Sejlklubben Sundet råder i dag (2017) over 4 stk. 2.4m R både (også kaldet mini 12), se billedet herunder.
og
3 stk. Olsen Twin ( indrettet til 2 personer). Har du ingen sejlererfaring, så begynder du hér med en instruktør. Du kan se en “Twin”  på forsiden, når du går tilbage til 1. side.  Vi har også oprettet et “Arkiv” (maj 2017) hvor vi forhåbentlig kan samle nogle gode billeder og lidt historik.

Sejlsæsonen:
I selve sejlsæsonen, vil der overvejende være tale om at træne i praktisk sejlads. Ofte krydret med teoretisk undervisning: Havnemanøvrer ved de forskellige vindretninger, gå til en bøje og ligge stille ved bøjen, grundlæggende meteorologi (“dagens vejr”) og søvejsregler, vil være emner i den teoretiske og praktiske træning.

Vintersæsonen:
Ikke alle sejlere går i hi i vinterperioden. Bådejere mødes i klublokalerne, på landpladsen og deltager i diverse klubaktiviteter. For sejlerskolens vedkommende, starter nye elever i efteråret for at begynde på den grundlæggende teori som tovværks kurser, navigation og motorlære.

På samme måde skal Handicap afdelingens sejlere kunne mødes til en månedlig undervisnings- og tema aften. Videofilm om sejlads og grundlæggende undervisning i søvejs- og kapsejladsregler vil være naturlige emner i undervisningen. Dog skal der fokuseres på emner som: Bådens anatomi, vind i forhold til båden, hvad er sejlsportsudtrykket ”en halse” ? Her kan man skabe den grundlæggende viden for at begå sig på vandet. Endvidere vil sejlerne, når sejlsæsonen går i gang, være bekendte med: at skære op, falde af, luv, læ og grundlæggende vigeregler.

Undervisningen har det formål, at forberede sejlerne på den kommende sæson, men samtidig er det med til at øge sikkerheden for dem. Dermed kan den aktive sejlads hurtigere udbygges og blive mere alsidig for alle parter.

 

Ansvarlig for denne side: Mini-12 udvalget